Πληροφορία = τάξη = μορφή ενέργειας και ζωής. 1

Information = order = form of energy and life. 4

Πληροφορία = τάξη = μορφή ενέργειας και ζωής

Αποτέλεσμα τάξης : το σύμπαν άρα πριν αταξία ή αιώνια τάξη; Οδηγούμαστε στη τάξη από την αταξία ή την προηγούμενη τάξη.

Σκοπός της τάξης : συνέχιση και η ανάπτυξη της,  έτσι βοηθά τους οργανισμούς που αναπτύσσουν τάξη να επιβιώσουν (θαυμάζουμε τους σοφούς γιατί δημιουργούν τάξη)

Μορφές τάξης : όσο περισσότερες τόσο μεγαλύτερη τάξη άρα διαιώνισή της.

Το μέλλον της τάξης: Η τάξη μερικώς προβλέπεται με διάφορα μοντέλα ζωής ή παρατήρησης ή γενικά πληροφορούμενοι την προηγούμενη τάξη και με λίγη τύχη, αλλά πώς μπορούμε να βρούμε την τάξη που ήδη έχει καταργηθεί;  Ίσως μπορούμε να βρούμε χοντρικά το μέλλον της τωρινής τάξης αλλά ποτέ λεπτομερώς γιατί θα χρειαστούμε αρκετές πληροφορίες που όμως μέχρι να τις επεξεργαστούμε θα έχουν ήδη αλλάξει.

Το παρελθόν της τάξης : Όταν χάνεται η τάξη δεν μπορούμε να βρούμε από πού προήλθε (αρχή σύμπαντος) ούτε πώς ήταν (αποσύνθεση), γιατί χρειαζόμαστε πληροφορίες άρα τάξη. Η τάξη προκαλεί αταξία γιατί κανένας οργανισμός ή πληροφορία δεν επέζησε αιώνια. Η αταξία προκαλεί τάξη τυχαία. Η τάξη προκαλεί συνεχώς τάξη, ίσως  άλλες μορφές, μέχρι να γεράσει δηλαδή να μεγαλώσει αρκετά ώστε να «βαρεθεί» να προκαλεί τάξη.

Ζωή της τάξης ή τάξη της ζωής: Η πληροφορία μένει για όσο χρόνο χρειάζεται ή μέχρι να την εκτοπίσει μια άλλη. Άρα υπάρχει σύγκρουση πληροφοριών για το ποια είναι η σθεναρότερη, η σωστότερη, η πληρέστερη μέχρι που κουράζεται, ξεπερνιέται, διασπάται και αναπόφευκτα μια νέα καταλαμβάνει την θέση της.

Χρόνος : η διάσταση (χώρος) μέσα στον οποίο οι πληροφορίες αντικαθίστανται.

Αταξία στην τάξη ή τάξη στην αταξία; Η τάξη μέσα από την διάσπασή της ξαναδημιουργεί νέα και με περισσότερο σθένος, γιατί για να υπάρξει (ζήσει) πρέπει να δώσει (ακτινοβολήσει) την πληροφορία της στο περιβάλλον, άρα χάνεται σταδιακά. Έτσι δίνει την δυνατότητα σε νέα τάξη να πάρει την θέση της και αν μπορεί να της κληρονομήσει μέρος της πληροφορίας της θα ζήσει και αυτή μέσα από την νέα.

Οργανισμός, ουράνιο σώμα, ύλη ή απλά μορφή τάξης:

Δυνάμεις της φύσης: το DNA των υλικών. Για να παραμείνει η πληροφορία στα άτομα δημιουργήθηκαν οι δυνάμεις. Ίσως χωρίς αυτές να μην υπήρχαν τα υλικά.

Ενέργεια : η αποβολή πληροφορίας για να ισχυροποιηθεί η προϋπάρχουσα πληροφορία και να φτιάξει νέα.

Αιωνιότητα ναι ; Ζωή αιώνια όχι :

Η ανθρωπότητα ; Ζούμε γιατί υπάρχουμε και δεν έχουμε ξεπεραστεί ακόμα γιατί εξελισσόμαστε συνεχώς αν και όχι φυσικά αλλά πνευματικά, δηλαδή μέσω της συνέχισης της πληροφορίας. Άρα της ισχυρότερης τάσης δύναμης μετατροπής πληροφορίας.

Σωματίδια: Κύτταρα ενός άλλου οργανισμού

Ύλη – Αντιύλη, Πηγή ζωής το φως; Υλικά για κατασκευή ενός ή πολλών οργανισμών τεράστιων σαν το σύμπαν που θέλει να ζει και να πεθάνει όταν βαρεθεί; Τα ίδια αιώνια ή και αυτά πεθαίνουν; ύλη-αντιύλη ζωή-θάνατος. Ο χρόνος που ζουν είναι τόσος ώστε δεν προλαβαίνουν να δημιουργήσουν νέες μορφές πληροφορίας ή προλαβαίνουν; Νέα σωματίδια κυκλοφορούν στο σύμπαν και πηγή τους τα φωτόνια, τα ηλεκτρόνια ή κάποια άλλα; Εξελίσσονται ή παραμένουν ίδια;

Σύμπαντα : Τα σωματίδια ίδια είναι σύμπαντα ενός άλλου κόσμου και το δικό μας με την σειρά του κύτταρο ενός άλλου; που σταματά αυτό; Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε καμιά θεωρία σχετικά με αυτό γιατί η πληροφορία που δίνει το δικό μας σύμπαν είναι στο περιβάλλον του και η πληροφορία των σωματιδίων είναι πολύ μικρή ώστε να μπορούμε εμείς να την αντιληφθούμε.

Θάνατος:  Η συνεχής αποβολή πληροφοριών για αντιπαράθεση με άλλες μορφές οδηγεί σε εξασθένιση και διατάραξη της πληροφορίας αυτής με αποτέλεσμα να χάσει την δομή της και να μην είναι πλέον ότι ήταν πριν άρα να είναι περισσότερο ευάλωτη σε επόμενες αντιπαραθέσεις. Η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται αλλά ξαφνικά οδηγείται σε διάσπαση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συνένωσης ώστε να αναδομηθεί. Στην διάρκεια της ζωής της η πληροφορία αναδομείται συνεχώς ώστε να μην χάσει την αρχική της δομή και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την ισχυροποιούν. Αλλά επειδή αποτελείται από μικρότερες πληροφορίες, πλήττεται αρχικά στα κύτταρά της και όχι στην δομή της με αποτέλεσμα αργότερα να μην συνεργάζονται μεταξύ τους για να συνεισφέρουν στην αρχική δομή της.

Ζωή: Η απομνημόνευση, επεξεργασία πληροφοριών μαζί με δυνατότητα αναπαραγωγής. Παράδειγμα 1, ένας υπολογιστής έχει δυνατότητα απομνημόνευσης στοιχείων και επεξεργασίας αλλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Παράδειγμα 2, ένας κυκλοφοριακός κόμβος έχει δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων αλλά όχι απομνημόνευσης και αναπαραγωγής. Παράδειγμα 3, μια αμοιβάδα έχει DNA = αποθήκευση, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και δυνατότητα αναπαραγωγής.

Η ζωή περιλαμβάνει μεγαλύτερη πληροφορία άρα περισσότερη συγκέντρωση μάζας. Η ενέργεια θέλει λοιπόν να κατασκευάσει ζωή ώστε να κινείται περισσότερο. (Ανάπτυξη - θάνατος - ζωή)

Νέες μορφές : Η δημιουργία νέων μορφών προϋποθέτει πρώτα την εξέλιξη της αρχικής μορφής (αποβολή μέρους της πληροφορίας της) και μετά το λάθος ή το τυχαίο στην εξέλιξη αυτή (τυχαία διασπορά της).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τυπική ζωή μορφής 1

Ζει και αντιπαλεύεται την άλλη μορφή 1 και όταν πεθαίνει συνήθως φτιάχνει μορφή 1 αλλά όταν φτιάχνει μορφή 2 εκείνη την αντιπαλεύεται  με διαφορετικό τρόπο και «ας νικήσει ο καλύτερος» ή εκείνος που έχει ισχυρότερη εκπομπή πληροφορίας.

Ισχυρότερη εκπομπή πληροφορίας = περισσότερο κινούμενη ενέργεια = περισσότερη μάζα.

Αλλά η κινούμενη ενέργεια μεταβάλει το περιβάλλον της με σκοπό να διατηρηθεί και να μεταδώσει την πληροφορία της στο περιβάλλον αλλά έτσι έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον και σημειώνεται μια αλληλεπίδραση που διαφοροποιεί την αρχική της κατάσταση (τα πάντα ρεί).

Πόση είναι η κινούμενη ενέργεια και πόση η ακίνητη; Κινούμενη = μάζα. Ακίνητη = άγνωστο πόση

 

Κύματα: Όταν πάλλεται μια σφαίρα δημιουργεί κύματα που μεταφέρονται σε μια λιγότερη διάσταση ή πάλλει την διάσταση αυτή; Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα φωτόνιο έρχεται και φεύγει σε μια άλλη διάσταση μήπως έχουμε ύλη - αντιύλη; Η διάσταση αυτή είναι η ζωή.

Πώς μεταφέρεται η βαρύτητα; Με σωματίδια που έρχονται από την άλλη διάσταση. Όχι με την κινούμενη ενέργεια. Αυτή αλλάζει την γύρω περιοχή της - καμπυλώνει τον χωρόχρονο κατά τον Αινστάιν - με σκοπό να προσελκύσει περισσότερη ενέργεια.

Τι γίνεται μετά; Μεταφέρεται η πληροφορία με την ύλη και για αυτό υπάρχει ενώ η ενέργεια δεν έχει πληροφορία από μόνη της. Επειδή η μάζα είναι ενέργεια που κινείται άρα έχει πληροφορία ενώ η ακίνητη ενέργεια δεν έχει

Διάφορα: Όταν είσαι στο σκοτάδι βλέπεις περισσότερο. ( Το πολύ φως τυφλώνει ). Όταν χτίζεις κάτι ψηλό ξέρεις ότι όταν πέσει θα προκαλέσει θόρυβο. Πρέπει να ζήσουμε σε μια άλλη ζωή για να αντιληφθούμε το κβαντικό. Αν ήμαστε κοντά του αλλάζουμε την πληροφορία του άρα δεν γίνεται να αντιληφθούμε την αρχική του κατάσταση.

μάζα = ενέργεια στο χωρόχρονο (κινείται)

αν σταματήσει γίνεται ενέργεια χωρίς σκοπό (ανάγκη)

αν κινείται γίνεται ενέργεια με σκοπό άρα πληροφορία που μεταφέρεται.

 

Η κίνηση είναι η πληροφορία που μεταφέρεται.

ή πληροφορία είναι μεταφερόμενη ενέργεια με σκοπό.

 

για να μεταφέρεται χρειάζεται χωρόχρονο;

 

ναι. αλλά τότε γίνεται μάζα και επηρεάζει τον χωρόχρονο άρα η πληροφορία επηρεάζει το μέσο που βρίσκεται.

 

Για να υπάρξει πληροφορία πρέπει να υπάρξει και κίνηση.

 

Αλληλεπίδραση πληροφοριών = νέα πληροφορία = άλλη μάζα

 

Απροσδιοριστία = δεν γίνεται να μετρήσουμε ακριβώς γιατί ενώνουμε την πληροφορία και το όργανο που μεταφέρει και αυτό πληροφορία άρα έχουμε μια άλλη πληροφορία που έχει προέλθει από τις δυο αρχικές.

 

Ο χρόνος πρέπει να είναι διακριτός

Χρόνος: Αλληλουχία γεγονότων, άρα διανυσματικός.

Γεγονότα: Μετατροπή πληροφορίας σε άλλη μορφή. Η πληροφορία έχει την τάση να ενώνεται συνεχώς και να δημιουργεί μορφές τις οποίες όμως αδυνατεί να συγκρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλές ίδιες μετατροπές ή ίδιοι κύκλοι) με αποτέλεσμα να αλλάξει σε κάτι άλλο ή να διασπαστεί στα εξόν συνετέθη.

Είδη πληροφορίας

Ακίνητη πληροφορία: σχεδόν ακίνητη, απλής μορφής πληροφορία = άτομα - μόρια ύλης

Αργή πληροφορία: αμετάβλητη γιατί δεν υπόκειται σε αλλαγές, σχετικά απλή = ύλη

Γρήγορη πληροφορία: μεταβλητή με πολλαπλές αλλαγές στον χρόνο, πολύπλοκη = ζωή

Ταχύτατη πληροφορία: ταχύτατες αλλαγές, με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας = γνώση

Είδη τάξης: Ενέργεια - Ύλη - Ζωή - Γνώση

Ενέργεια=0Ο στάδιο τάξης ή πλήρης αταξία, (χαρακτηριστικά: αειθαλής;-τουλάχιστον για εμάς, ανάγκες: καμία)

Ύλη=1ο στάδιο τάξης, α' στάδιο = α-ύλη (άτομα-μόρια) β' στάδιο = β-ύλη(στοιχεία) (χαρακτηριστικά: μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς αλλαγές στο α' στάδιο, με ελάχιστες στο β' στάδιο αλλά και μικρότερη διάρκεια ζωής ανάγκες: α' ενέργεια, β' ενέργεια και α-ύλη)

Ζωή=2ο στάδιο τάξης, (χαρακτηριστικά: μικρή διάρκεια ζωής, πολύπλοκη ανάγκες: ενέργεια και ύλη)

Γνώση=3ο στάδιο τάξης ή πλήρης τάξη; (χαρακτηριστικά: θα μπορούσε να είναι αειθαλής με μεγάλη πολυπλοκότητα αλλά χρειάζεται όλες τις άλλες μορφές τάξης για να υπάρξει, ανάγκες: ενέργεια, ύλη, ειδική ζωή δηλαδή ανθρωπότητα)

?=4ο στάδιο τάξης (χαρακτηριστικά: ? ανάγκες: γνώση)


Information = order = form of energy and life

Result of order: the cosmos hence before disarray or eternal order? We are led to the order by the disarray or the previous order.

Aim of order: continuation and her growth,  thus helps the organisms that develop order to survive (we admire the wise men because they create order)

Forms of order: as long as more so much bigger order hence her perpetuation.

The future of order: Is the order partially forecasted with various models of life or observation or generally informed the previous order and with few chance, but how we can find the order that already has been suppressed?  Perhaps we can find roughly the future of actual order but never in detail because we will need enough information that however until him we process already they will have changed.

The past of order: When it is lost the order we cannot find from where it emanated (beginning sy'mpantos) neither how it was (decomposition), because we needed information hence order. The order causes disarray because no organism or information did not survive eternally. The disarray causes order accidental. The order causes continuously order, perhaps  other forms, until it ages that is to say to grow enough so that "varecej'" to cause order.

Life of order or order of life: The information remains for as long as time it needs or until him it displaces a other. Hence exists conflict of information for who is more vigorous, swsto'teri, most complete up to that is tired, is exceeded, is split and inevitably news occupies her place.

Time: the dimension (space) in in that the information is replaced.

Disarray in the order or order in the disarray? The order through her split xanadimjoyrgej' news and with more courage, because in order to it exists (it lives) it should it gives (it radiates) her information in the environment, hence is lost progressively. Thus it gives the possibility in new order of taking her place and if it can her klironomi'sej part of her information will live also this through news.

Organism, uranium body, matter or simply form of order:

Forces of nature: the DNA of materials. In order to remains the information in the individuals were created the forces. Perhaps without these did not exist the materials.

Energy: the expulsion of information in order to is strengthened the preexisting information and it makes news.

Eternity yes? Life eternal o'hI:

The humanity? We live because we still exist and have not been exceeded because we developed continuously even if no naturally but intellectually, that is to say via the continuation of information. Hence the more powerful tendency of force of transformation of information.

Particles: Cells of other organism

Matter - Antjy'li, Source of life the light? Materially for manufacture one or many organisms enormous as sy'mpan that want it lives and it dies when varecej'? Same do eternal or even these die? matter-antjy'li life-death. Is the time where they live so much in order that they don't anticipate they create new forms of information or anticipate? Do new particles circulate in their sy'mpan and source the photons, the electrons or certain other? They develop or remain same?

Sy'mpanta: Are the particles of same sy'mpanta other world and ours with the line his cell of other? that stops this? We cannot justify no theory with regard to this because the information that give ours sy'mpan are in the environment his and information of particles are very small so that we can we him conceive.

Death:  the continuous expulsion of information on juxtaposition with other forms leads to weakening and perturbation of this information so that it loses her structure and it is not more that it was before hence she is more corruptible in next juxtapositions. This process does not appear but suddenly is led to split without exists possibility of conjunction so that it is restructured. In the duration of her life the information is restructured continuously so that it does not lose her initial structure and it maintains that characteristics that him strengthen. But because it is constituted by smaller information, it is affected initially in her cells and no in her structure with result later they do not collaborate between them in order to they contribute in her initial structure.

Life: The memorization, treatment of information with possibility of reproduction. Example 1, a computer has possibility of memorization of elements and treatment but cannot be repeated. Example 2, a circulatory node has possibility of treatment of elements of but no memorization and reproduction. Example 3, amojva'da has DNA = storage, interaction with the environment and possibility of reproduction.

The life includes bigger information hence more concentration of mass. The energy wants therefore it manufactures life so that it is moved more. (Growth - ca'natos - life)

New forms: The creation of new forms presupposes first the development of initial form (expulsion of part of her information) and afterwards the error or accidental in this development (her accidental dissemination).

 

Formal life of form 1

It lives and antjpaley'etaj other form 1 and when it usually dies it makes form 1 but when it makes that form 2 antjpaley'etaj  with different way and "as overcomes best" or the one that has more powerful emission of information.

More powerful emission of information = more moved energy = more mass.

But the moved energy alters her environment with a view to djatiriceI and it thus transmits her information in the environment but it comes in contact with the perjvother and is marked a interaction that differentiates her initial situation (pa'nta rej').

Pthose who are the moved energy and how many motionless? Moved = mass. Motionless = unknown how many

 

Waves: When it palpitates does a ball create waves that are transported in a less dimension or pa'llej this dimension? What becomes in the case where a photon does come and does leave in a other dimension we have matter - antjy'li? This dimension is the life.

How is transported the gravity? With particles that come from the other dimension. No with the moved energy. This changes her around region - kampylw'nej the hwro'hrono at Ajnsta'jn - with a view to proselky'sej more energy.

What becomes afterwards? Is transported the information with the matter and on this exists while the energy it does not have information from alone her. Because the mass is energy that moves hence has information while the motionless energy does not have

Various: When you are in the dark sees more (the a lot of light tyflw'nej). When you build something tall you know that when it falls it will cause noise. It should we live in a other life in order to we conceive kvantjko'. If i'maste konta' him we change his information hence it does not become we conceive his initial situation.

mass = energy in hwro'hrono (it is moved)

if it stops becomes energy without aim (need)

if it is moved becomes energy aiming at hence information that is transported.

 

The movement is the information that is transported.

or information is transported energy aiming at.

 

in order to it is transported it needs hwro'hrono?

 

yes but then becomes mass and influences hwro'hrono hence the information it influences the means that is found.

 

In order to exists information it should exists also movement.

 

Interaction of information = new information = other mass

 

Vagueness = does not become we measure precisely because we link the information and the body that transports and this information hence has a other information that has emanated from the two initial.

 

The time should be djakrjto's

Time: Concatenation of makes, hence djanysmatjko's.

Makes: Transformation of information in other form. The information has ta'si it is linked continuously and it creates forms which however it is unable it retains for big time interval (polle's same transformations or same circles) so that it changes in something else or you splitI in the exo'n it was composed.

Information "species"

Motionless information: shedbeing motionless, simple form information = individuals - molecules of matter

Argor information: immutable because does not being in changes, relatively simple = matter

Fast information: variable with multiple changes in the time, complicated = life

Fastest information: most rapid changes, with high degree of complexity = knowledge or information

Energy - Matter - Life - Information:

Energy=0 stage of order or complete disarray,

Matter=1st stage of order,

Life=2nd stage of order,

Knowledge=3rd stage of order or complete order?

Types of order: Energy - Matter - Life - Knowledge

Energy = 0 stage of order or complete disarray, (characteristics: everlasting - at least for us needs: no one)

Matter = 1st stage of order, a stage = courtyard (individuals-molecule) b stage = b-matter (elements) (characteristics: big duration of life, without changes in the a stage, with minimal in the b stage but also smaller duration of life. needs: a energy, b energy and courtyard)

Life = 2nd stage of order, (characteristics: small duration of life, complicated needs: energy and matter)

Knowledge = 3rd stage of order or complete order (characteristically: it could be everlasting with big complexity but it needs all the other forms of order in order to it exists needs: energy, matter, special life that is to say humanity)

?= 4th  stage of order (characteristics: ? needs: knowledge)